Gegevensbescherming

Verloskundige Praktijk Barendrecht,Mavita,gebruikt cliënten gegevens alleen voor het zorg doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen. Wij delen cliëntgegevens niet met derden,tenzij dit voor het opslagdoel nodig is. Wij bewaren cliëntgegevens voor de benodigd 15 jaar tenzij cliënten aangeven dit niet te willen. Wij houden met alle mogelijke maatregelen alle gegevens veilig voor inzage van onbevoegden. Wij vragen toestemming aan onze cliënten voor het opslaan van persoonsgegevens en informeren onze cliënten over hun rechten ten aanzien van hun eigen gegevens,over het doel van de verwerking van persoonsgegevens,en ook  indien wij bijzondere handelingen met deze gegevens gaan verrichten.

Privacyverklaring

Uw persoonsgegevens slaan wij digitaal op om goede zorg te kunnen leveren.

Het verwerken van uw gegevens doen wij volgens een privacy standerd en u gaat met die opslag akkoord door uw zorg door onze praktijk te laten uitvoeren.

U kunt ten allen tijden uw toestemming tot verwerken van uw persoonsgegevens intrekken.Dit kan wellicht invloed hebben op het uitvoeren van optimale zorg.

Uw gegevens geven wij alleen door aan derden als het noodzakelijk is voor het verrichten van optimale zorg. Als er specifieke toestemming vereist is dan vragen wij dit vooraf aan u.

Uw gegevens verwerken wij op basis  van de overeenkomst zoals beschreven in de wet op de geneeskundige overeenkomst(WGBO)

U heeft de recht om te vragen om u gegevens te wissen,ondanks dat de WGBO een bewaartermijn vereist van 15 jaar.

U heeft de recht om uw persoonsgegevens te mogen bekijken,deze kan ten alle tijden uitgeprint worden.U mag ook altijd vragen om gegevens aan te passen indien er volgens u incorrect informatie opgenomen is.

Uw gegevens kunnen worden verstrekt als wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

U krijgt bericht van ons als er sprake van een datalek zou zijn.

Al het bovenstaande geldt ook voor gegevens die wij eventueel via derden ontvangen hebben,zoals een vorige verloskundigen praktijk.

Indien u een geboortekaart meestuurt graag een handtekening op de achterkant plaatsen dat wij deze op mogen hangen in de openbare ruimte van onze praktijk.

Voor vragen over onze privacy statement zijn wij te bereiken op 0180-615017.Ook is het mogelijk om dit per email te doen,op info@verloskundigebarendrecht.nl

Dit privacy statement kan worden gewijzigd en het is daarom raadzaam om dit regelmatig te raadplegen.

De huidige versie van het privacy statement is voor het laatste gewijzigd op 27 Mei 2018.