Onze werkwijze

Persoonlijk

Onze werkwijze is persoonlijk, we stemmen onze zorg graag samen met jullie af op jullie persoonlijke wensen.

Mavita kraamverzorgsters

Maak je gebruik van onze eigen kraamverzorgsters, dan ben je verzekerd van hulp na de bevalling met heel veel extra’s.

Professioneel

Een goede, professionele begeleiding van de zwangerschap en bevalling is heel belangrijk. Daarom krijgen jullie frequente controles, betrouwbare adviezen en echo’s tijdens de zwangerschap. Maar ook zullen de verloskundigen zorgen dat ze altijd up-to-date zijn betreffende de nieuwste ontwikkelingen in de verloskunde.

Nacontrole

Na de bevalling dragen wij de zorg over aan het consultatiebureau. Wel zien we jullie na 6 weken nog graag een keertje terug voor een laatste controle.

Background Image
Werkwijze

Mavita is een kleinschalige praktijk waar zwangeren terecht kunnen voor continue zorg met voldoende tijd om het hele proces van de zwangerschap, bevalling en kraamtijd zo goed mogelijk te laten verlopen. Samen met jullie willen wij een persoonlijk plan maken aan de hand van jullie wensen. Wij hebben hier altijd een voorspoedige zwangerschap en gezonde baby als doelstelling.

Betrouwbaar

De verloskundigen zijn lid van de KNOV (Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen) en staan ingeschreven in het kwaliteitsregister. Om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen volgen de verloskundigen regelmatig symposia, bijscholingen en congressen en zijn hiermee BIG-geregistreerd als waarborg voor hun bevoegdheid en kwaliteit.

Alle declaraties worden rechtstreeks bij uw verzekeraar ingediend. Tijdens uw eerste bezoek vragen we, met behulp van een toestemmingsverklaring, uw toestemming hiervoor.

Professioneel

Mavita werkt volgens de richtlijnen van onze beroepsvereniging de KNOV en de BEN (Beroepsvereniging Echoscopisten Nederland), evenals landelijke en (deels) locale protocollen. Deze zijn gemaakt in overleg met de andere verloskundigenpraktijken en gynaecologen van Maasstad Ziekenhuis, Ikazia en het ASZ in Dordrecht. Tevens is er wekelijks multidisicplinair overleg mogelijk met gynaecologen en kinderartsen zodat een optimale zorgverlening kan worden gewaarborgd.

Keuzevrijheid

Bij onze praktijk heeft de zwangere de keuzevrijheid met betrekking tot de plaats en de manier van bevallen. Bij specifieke wensen kan een geboorteplan worden opgesteld. We vinden het fijn als je, je op je gemak voelt en je niet geremd voelt om tijdens het spreekuur of telefonisch je vragen te stellen of wensen te bespreken.

Meld je aan en we helpen je graag op weg door je zwangerschap