Background Image

Evaluatie

We vinden het heel leuk om te horen hoe jullie onze zorg hebben ervaren. Dus vertel ons gerust wat je van onze begeleiding vond. En als jullie het geboortekaartje naar de praktijk opsturen zullen we die zeker weten een mooie plekje op het prikbord geven!

We doen ons best onze zwangeren goede zorg aan te bieden. Mocht er toch iets zijn wat je als minder prettig hebt ervaren, kun je dit ten alle tijde bij ons aangeven. We staan open voor feedback of suggesties ter verbetering. Je kan dit mailen naar info@mavita.nl

Heb je klachten over de zorgverlening, kom dan altijd naar ons toe om er over te praten. Misschien is er sprake van een misverstand dat in een gesprek kan worden opgelost. Levert het gesprek je niets op, of zijn er redenen om dat gesprek niet aan te gaan, dan kan je de klacht voorleggen aan de klachtencommissie van de KNOV. Het is altijd mogelijk om je klacht ook aan een andere instantie voor te leggen.

Klachtencommissie

De klachtencommissie:

Doet een uitspraak over de gegrondheid van je klacht

Doet een aanbeveling aan de verloskundige

Behandelt je klacht onafhankelijk

Hanteert het beginsel van hoor en wederhoor

Heeft geheimhoudingsplicht

Doet geen uitspraak over aansprakelijkheid van de verloskundige of een schadevergoeding

Contactgegevens

Contact opnemen met de klachtencommissie kan via:

Klachtencommissie KNOV
Postbus 2001
3500 GA Utrecht
Telefoon 073 – 689 18 90
e-mail: evanmackelenbergh@knov.nl

Meld je aan en we helpen je graag op weg door je zwangerschap